Misija i Vizija

Misija

Veterinarska stanica Đakovo d.o.o. svoju misiju temelji na očuvanju zdravlja životinja, stvarajući sigurnu zajednicu za ljude, životinje i okoliš.

 

Vizija

Veterinarska stanica Đakovo d.o.o. svoju budućnost vidi u privlačenju i osnaživanju visokoobrazovanih i stručnih ljudskih potencijala, koji svojim znanjem i motivacijom ispunjavaju potrebe životinja i njihovih vlasnika. Cilj je VS Đakovo unaprijediti veterinarsku djelatnost i podići ju na razinu EU.