Paraziti

Parazit je organizam koji ima štetno djelovanje na domaćina. Fakultativno ili obvezno živi na račun domaćina, o njemu ovisi, oduzima mu hranu, razvija se, a ponekad i
razmnožava, djelujući pri tome nepovoljno na različite životne funkcije domaćina. Pojedini su paraziti patogeni (mogu uzrokovati patnju) za jednu vrstu životinja, a za drugu vrstu nisu. Čak i za pojedine vrste životinja iste vrste mogu imati različitu patogenost. Paraziti su pripadnici životinjskog carstva koji se zadržavaju povremeno ili trajno na ili u drugim živim organizmima, hrane se njihovim tkivima ili gotovim hranjivim sokovima. Na taj način koriste životnu energiju i remete životne procese napadnutog, kojem nanosi štetu, ali ne dovode ga u pravilu do smrti.

U životinja su paraziti česti uzročnici različitih bolesti. Ako parazitiratiju na koži, dlaci, perju ili sluznicama  zovemo ih  ektoparaziti, ako parazitiraju u unutrašnjim organima i tkivima (npr. crijeva, pluća, jetra, mozak, krv i sl.) govorimo o endoparazitima. Neki patogeni žive i razmnožavaju se u krvi pa ih često zovemo krvni paraziti. Ponekad su to i mikroorganizmi, najčešće bakterije, koji imaju zajedničku osobinu da ih prenose krpelji. Ovi uzročnici izazivaju različite patološke promjene u organizmu, ponekad teške i smrtonosne, što može nanijeti velike štete u uzgojima pasa.

Kako biste svoje ljubimce zaštitili od parazita obratite se našem stručnom veterinarskom osoblju te saznajte krvnu sliku svojih ljubimaca za manje od 10 minuta!