Predavanje u OŠ J.A.Čolnića

Održali smo 12.10.2018. godine predavanje u OŠ J.A.Čolnića učenicima nižih razreda. Pozorno su odslušali što smo imali za reći i nadamo se da su zapamtili korisne savjete iz predavanja.