Proizvodi protiv miševa i štakora

Za suzbijanje štakora i miševa postavlja se pripravljen mamac u hrpice mase 20 g za miševe ili 200 g za štakore. Ukoliko se poljoprivredni i prehrambeni proizvodi nalaze u rasutom stanju, mamci se moraju postavljati u zaštitnim kutijama kako bi se spriječila kontaminacija. Mamci se postavljaju na skrovitim mjestima gdje se miševi i štakori kreću, hrane ili gnijezde. To ćete najlakše utvrditi pregledom prostora jer ako pronađete njihov izmet to je siguran znak da se u tom prostoru kreću ili zadržavaju. Jedna akcija suzbijanja traje najmanje 7 dana. Važno je napomenuti da mamce treba nadomještati i dopunjavati tako dugo dok ih glodavci uzimaju. Uginuli glodavci moraju se obavezno ukloniti u intervalima od 5-10 dana kako bi se spriječila sekundarna trovanja životinja.

Kod nas u ponudi imate više vrsta otrova za glodavce i ukoliko ih uočite obavezno dođite po otrov kako ne bi imali još veću štetu od miševa i štakora.