Kalendar održavanja stočnog sajma u Piškorevcima

S obzirom da mnogobrojne upite donosimo Vam i ovdje kalendar održavanja stočnog sajma u Piškorevcima